søndag den 9. maj 2010

Den gode plan

Planen er intet!
Planlægningen er alt!

Den gode plan - 10 overordnede krav:
 1. Er udarbejdet af projektdeltagerne. Det giver kvalitet, accept og mere realistisk. Det er generelt en dårlig idé at lade "kloge" arkitekter og projektledere løbe med hele planlægningen
 2. Skaber et fælles fundament i projektgruppen og en forståelse for projektets arbejdsform
 3. Giver et billede af sammenhængen mellem slutleverancerne og vejen dertil
 4. Den enkelte skal kunne identificere sig med planen, således at det bliver klart hvordan han skal medvirke til at nå målet
 5. Skal kunne anvendes til alle niveuaer i projektet, både projektgruppen og styregruppen skal kunne bruge den til opfølgning og styring
 6. Være niveauopdelt, således kan man vælge at kigge på underafsnit uden at skulle forholde sig til hele planen
 7. Kunne håndterer de udfordringer der opstår undervejs, det er især vigtigt at de erkendte usikkerheder kan håndteres, da planen ellers skal justeres konstant
 8. Planen skal være ambitiøs men opnåelig. Dette skaber motivation, tempo og fremdrift i projektet
 9. Gøre helt klart hvornår store beslutninger og risici afklares
 10. Der findes kun én kritisk vej!
Planens 8 trin . sådan laves den gode plan
 1. Trin 1 - Først inddeles projektet i indsatsområder. Mange gange vil der være et 1-1 forhold mellem leverancerne og indsatsområderne, men der kan også være flere leverancer der slås sammen til et indsatsområde
 2. Trin 2 - Der defineres milepæle indenfor det enkelte indsatsområde
 3. Trin 3 - Findes der afhængigheder mellem indsatsområderne skal de afdækkes og beskrives i planen
 4. Trin 4 - Planen inddeles i faser
 5. Trin 5 - Hvornår er der behov for beslutningsmøder. Er der for mange bliver projektlederen en majorinet
 6. Definition af aktiviteter indenfor det enkelte indsatsområde
 7. Estimering af tidsforbruget i aktiviteterne
 8. Man foretager en risikoanalyse og justerer planen

Et indsatsområde nedbrydes i aktiviteter, aldrig omvendt, det skyldes at vi er nødt til at vide hvad vi har tænkt os at løse, inden vi ved hvordan og med hvilke aktiviteter. Med andre ord, så er det vigtigt at vi er i stand til, at sige have en vis fleksibilitet indenfor indsatsområdet, vi skal have friheden til at bruge andre aktiviteter hvis de oprindelige ikke virker.


Det er ikke meningen at man skal lave en plan der er nagelfast igennem hele forløbet. Planen må gerne ændrer sig, efterhånden som man bliver klogere. Det er dog vigtigt, at planen på et hvert tidspunkt afspejler den viden der opnået i projektet. Planen skal være en retningslinje der udstikker målet, det er vigtigt at deltagerne kan se den røde tråd samt leverancen i horisonten

Ingen kommentarer:

Send en kommentar