søndag den 9. maj 2010

Interessentanalysen

Dine interessenter er omdrejningspunktet for alt hvad du gør, den dygtige projektleder er derfor ikke kun 100m mester i Excel han er også fokuseret på relationerne med projektets interessenter.

Interessenthåndteringen er overordnet baseret på forståelse af projektets interessenter og deres indbyrdes forhold:

• Hvem er de involverede interessenter
• Hvem er de vigtigste interessenter
• Hvad er deres agenda, hvad er deres ønsker
• Hvordan håndterer vi vores interessenter


Definition på interessent:


En person der kan påvirke projektets fremdrift eller omgivelser. Det kan fx være kunder, medarbejdere, offentlige myndigheder, projektsponsorer osv.

En interessent behøver ikke nødvendigvis at interesseret i, at projektet lykkedes. Hvorfor det er vigtigt at vi kender vores interessenter og kan lægge en strategi for håndteringen af dem.


Disse områder har relevans for projektets interessenter:

• Målformuleringen (formål, leverancer, succeskriterier) – skal formuleret på en måde så den kan accepteres af de vigtigste interessenter

• Risikoanalysen, vi kender det alle sammen der er nogen der vil forhindringer ud for projektlederen. Det er vigtigt tidligt at erkende hvem der udgør en potentiel risiko

• Organisering, hvilke interessenter inddrages og hvornår er det rette tidspunkt. Hvordan inddrages interessenterne

• Kommunikationsplanen, det er relevant at vide hvordan man kommunikere til forskellige interessenter. Det er fx sjældent en god ide at præsentere detaljerede regneark for styregruppen

Hvad bruges interessentanalysen til?

Overblik hvem der har aktier i projektet, hvem kan afgøre om projektet bliver en succes eller ej. Skal interessenterne ændre opførsel i løbet af projektet. Forventes modstand mod forandring. Vigtigt at identificerer interessenterne tidligt i projektet.

Hvornår laves en interessentanalyse

Det er som nævnt en af de første analyser der foretages – da interessentanalysen bruges til en rækkes andre aktiviteter:

• Den gode målsætning

• Organiseringen af projektet, hvem sidder i styregruppen, referencegruppen og arbejdsgruppen

• Arbejdsformen i projektet, hvordan og hvem træffer beslutninger

• Hvad kommunikeres og hvordan = kommunikationsplan

• Understøtter risikoanalysenHvem laver interessentanalysen

Projektlederen bør ikke lave interessentanalysen alene, men derimod bruge sin projektgruppe.

1) Projektgruppen kender organisationen – bedre fælles overblik

2) Projektgruppen bør kender dets interessenter, således at de ved hvordan de forskellige interessenter skal behandlesHusk at man i interessentanalysen er nødt til at afdække alle usikkerheder, er der politiske modsætninger, gamle fjendskaber, aftaler under bordet osv. Det kræver at man har modet til at diskutere disse ting.Hvad laves i interessentanalysen

De 4 trin i interessentanalysen


• Trin 1: Hvem er de? Brainstorm er en mulighed her. Men der kan også være projekter hvor man er nødt til at udarbejde dybtgående analyser først

• Trin 2: Hvem er vigtigst, altså kvalificering og prioritering. Typisk bruger man ord som indflydelse og medvirken, hvilket er sammenligneligt med risikoanalysens konsekvens og sandsynlighed. Man taler om at den grå eminence har lille aktiv deltagelse, men stor indflydelse. Gidsler er derimod aktive, men uden reel indflydelse (eller lille). Eksterne interessenter er måske ikke særlige aktive og uden særlig indflydelse. Ressourcepersonerne har som regel både stor indflydelse og stor aktiv deltagelse i projektet.

Dem der reelt er uden indflydelse og aktiv deltagelse vil sjældent være dem der fokuseres på!!

• Trin 3: Hvad ønsker interessenten? Hvad er motivet. Opleves projektet som en fordel eller en ulempe. Er der mulighed for at påvirke den pågældende?

• Trin 4: Hvad gør vi? Handlingsplanen. Hvad og hvornår

Ingen kommentarer:

Send en kommentar