søndag den 9. maj 2010

Kend dit projekts interessenter

Det politiske projekt
  • Bruger 90% af tiden på interessenthåndteringen
  • Interesenter er partier, befolkningen, interesseorganisationer, fagforeninger osv.
  • Lange beslutningsprocesser, hvor beslutninger skal til høring og behandles af udvalg osv.
Forandringsprojekter i organisationen
  • Gennemføres ved en bottom-up approach hvor medarbejderne involveres
  • Kan også gennemføres ved top-down approach hvor en lille arbejdsgruppe selvstændigt udarbejder en plan. Kan også være et eksternt konsulentbureau der udfører opgaven
  • Jo mere involverede interessenterne føler sig, jo nemmere accepteres forandringerne
IT projektet
  • Vil ofte være meget fokuseret på slutbrugerne, der involveres igennem hele projektet

Ingen kommentarer:

Send en kommentar