tirsdag den 11. maj 2010

Kommunikationsplanen

Udarbejdes tidligt i projektets levetid, mest effektivt efter udformningen af interessent- og risikoanalysen, da disse giver værdifuldt indblik i projektets omgivelser.

Interssentanalysen kan medvirke til at belyse særlige vigtige interessenter der hvor der kommunikeres målrettet til, fx formidling af et givent budskab på den rette pædagogiske form.

Belyser risikoanalysen at der er meget stor modstand mod forandring, er det vigtigt at kommunikationsplanen håndterer dette proaktivt.

Definition: Hvad indeholder den gode kommunikationsplan?

Hvem er modtageren eller målgruppen for budskabet. Hvem kommunikerer vi til

Hvad er budskabet man ønsker at formidle

Hvordan skal budskabet formidles, hvilket medie, intranet, web, kickoff

Hvornår skal budskabet kommunikeres, jf. tilpasning til tidsplanen for milepæle og faser

Husk at kommunikationsplanen skal kunne tilpasses en omskiftelig omverden!

Ansvar for at budskabet når frem, altså at der sker noget

Ingen kommentarer:

Send en kommentar