mandag den 3. maj 2010

Situationsbestemt ledelse

Hvad kendetegner situationsbestemt ledelse?


Faktisk skal sitautionsbestemt ledelse tages ret bogstavligt, lederen agerer alt afhængigt af situationen. Lederen skal kunne navigere med det fartøj og det mandskab han har til rådighed, nogen af de udfordringer han kan have er:
  • Opgavens art, rutine eller nyt territorie
  • De økonomiske rammer
  • Medarbejdernes kompetencer, personlige såvel som faglige
  • Lederens egne kompetencer og erfaring
Lederen kan vælge at være demokratisk og uddelegere ansvaret, eller han kan vælge at styre alle beslutninger uden at involvere medarbejderne. Men i virkeligheden er det sjældent et spørgsmål om at man kun har behov den ene type ledelse frem for den anden, den gode leder formår at mikse den autoritære form med den demokratiske model (typisk skandinavisk) når behovet opstår. Den gode leder er således ikke sort og hvid, han er derimod i stand til at tage bestik af situationen, den såkaldte situationsbestemte ledelse hvor han bruger en række ledelsesstilarter.

Situationsbestemt ledelse

Indenfor organisationsteorien har P. Hersey og K. Blanchard beskrevet en definition på faserne i den situationsbestemte ledelse, baseret på en række andre undersøgelser.

Modellen består af fire faser:

S1
Høj grad af opgaveorienteret adfærd
Lav grad af medarbejder adfærd
Anvendes når medarbejderen er grøn, ikke har den fornødne viden, erfaring eller uddannelse. S1 ledelsen kan også med fordel anvendes når medarbejderen ikke er motiveret, for opgaven da der er tale om en høj grad af direkte ordregivning.
S1 lederen anvender en autoritær lederstil, hvor medarbejderen reelt er sat uden for indflydelse.


S2
Høj grad af opgaveorienteret adfærd
Høj grad af medarbejderorienteret adfærd
Anvendes når medarbejderen har erhvervet den rette viden. Han har viden til at løse opgaven, han er måske ikke super motiveret derfor stiller en række spørgsmål, da han ikke længere blot tager mod ordrer. Medarbejderen er langt mere aktiv i forhold til lederen og forlanger indsigt i opgaven. Lederen skal måske endda anvende overtalelse for at motivere medarbejder til opgaven.


S3
Lav grad af opgaveorienteret
Høj grad af medarbejderorienteret adfærd
Medbestemmelse kan anvendes da medarbejderen har opnået den fornødne viden, ligeledes motiveres medarbejder tydeligt af den øgede medbestemmelse. Lederen varetager stadig den formelle ledelse, mens medarbejder varetager det faglige


S4
Lav grad af opgaveorienteret adfærd
Lav grad af medarbejderorienteret adfærd
Uddelegeret ledelse, medarbejderen styrer selv sin hverdag. Medarbejderen har opnået det højeste modenhedsniveau og er stærkt motiveret. Lederen er trådt i baggrunden da han medarbejder varetager opgaven autonomt.


  • Opgaveorienteret adfærd, defineret ved mål. Lederen bestemmer hvordan og hvem der skal løse opgaven. Lederen kontroller medarbejderens arbejde
  • Medarbejderorienteret adfærd er defineret ved dialog og tid bruges sammen med medarbejderen. Der lægges vægt på motivation og ros, endvidere kontrolleres og fastsættes mål for medarbejderens resultater

Iflg. P. Hersey og K. Blanchard er den gode leder i stand til, at lede medarbejdere på forskellige niveauer af modenhed og færdigheder, han kan således sagtens være S1 og S4 leder afhængigt af hans medarbejdere. Det er klart at den uerfarne leder ikke mestre kontekstskiftene i ledelsestil så godt som den garvede leder, der tales i denne sammenhæng om lederens jobmodenhed.
Det er klart at det er lederen der vælger hvilken lederstil der passer til situationen, ligeså er det kun baggrund af et tillidsforhold, at der kan se en transition mellem de forskellige faser.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar