mandag den 2. september 2013

Projektlederen

Er kaptajnen på skibet der udstikker målet i horisonten. Alle kender det endelige mål. Projektlederen skal som kaptajnen holde fokus på det endelige mål, samtidig med at han styrer udenom skær og i forhold til vejret undervejs.

Projektlederen er den der skaber motivation i projektet, ved blandt andet at udstikke rammerne for projektets deltagere, hvad er det endelige mål. Den gode projektleder foretager situationsbestemt ledelse, afhængigt den aktuelle situation samt de forskellige individer.

Estimeringsmetoder

Da projekter er noget nyt, kan det ofte være svært at forudsige hvor lang tid opgaverne tager, men der findes dog en række værktøjer der gør det nemmere.

 
Sådan laver du en mere præcis estimering af opgaverne i projektet

  • Estimeringen kan tage udgangspunkt i en række forskellige udgangspunkter, prøv nogle af de forskellige
  • Erfaring, har vi prøvet noget tilsvarende før ?
  • Guesstimates, altså rene gæt, dog fra kvalificerede personer med viden om problemstillingerne i projektet
  • Spørg dine leverandører, fungerer bedst med faste rammer
  • Spørg flere personer, herefter udfør fx 3 punktsestimering på estimaterne og sammenlign
  • Er det et teknisk projekt med store usikkerheder, kan prototyper og forskellige test være en god vej til afdække usikkerheden
  • Findes der statistik fra lignende opgaver. Typisk relevant i bygningsprojekter

3 punkts estimering

Trepunktsestimering er en måde vi kan arbejde med tre grader af kvalificerede gæt i vores tidsestimering.

Der tales om tre typer af gæt, GOP
  • G = Sandsynlige tidsforbrug
  • O = Optimisk tidsforbrug
  • P = Pessimistiske tidsforbrug

Definition: OP Faktoren
Det anbefales i øvrigt at lade flere forskellige personer foretager trepunktsestimeringen, da der i projektgruppen vil være personer som har en forskellig opfattelse af fx optimistisk gæt. Den garvede projektleder, som kender projektgruppen godt ved typisk også hvem der er optimistisk og hvem der pessimistisk. Kender man sin projektgruppe godt, kan det ligefrem være interessant at bruge en såkaldt OP (optimist/pessimist) faktor for den enkelte projektdeltager. OP faktoren kan findes ved erfaringsmæssig og historisk opsamling af data, man sammenligner tidligere estimater og tidligere projekter. Sammenligningen kræver selvsagt at der er tale om sammenlignelige projekter og opgaver.
Når OP faktoren er fundet kan den ganges på de estimaterne fra den enkelte projektdeltagerTrepunktsestimat


Gæt kan kvalificeres væsentligt gennem en trepunktsestimering. Ved trepunktsestimering beregnes middelværdien M ud fra 3 forskellige gæt.

• G: ”Sandsynlige gæt”

• O: ”Optimistiske gæt”

• P: ”Pessimistiske gæt”

søndag den 1. september 2013

Præsentationsteknik

Du kender det sikkert - du har en vigtig præsentation der betyder meget for dine fremtidige
karrieremuligheder. Du anerkender vigtigheden af, at brænde igennem med dit budskab.

At holde den perfekte præsentation kræver øvelse og en smule rutine, men du kan starte med at følge vores anbefaling til en god præsentation herunder. Vi vil i øvrigt også anbefale et kursus i præsentationsteknik og kursus i Powerpoint, da det er en investering der virkelig kan tjene sig hjem igen.

Kursus i Powerpoint - 10 ting du skal vide om præsentationsteknik