mandag den 2. september 2013

Estimeringsmetoder

Da projekter er noget nyt, kan det ofte være svært at forudsige hvor lang tid opgaverne tager, men der findes dog en række værktøjer der gør det nemmere.

 
Sådan laver du en mere præcis estimering af opgaverne i projektet

  • Estimeringen kan tage udgangspunkt i en række forskellige udgangspunkter, prøv nogle af de forskellige
  • Erfaring, har vi prøvet noget tilsvarende før ?
  • Guesstimates, altså rene gæt, dog fra kvalificerede personer med viden om problemstillingerne i projektet
  • Spørg dine leverandører, fungerer bedst med faste rammer
  • Spørg flere personer, herefter udfør fx 3 punktsestimering på estimaterne og sammenlign
  • Er det et teknisk projekt med store usikkerheder, kan prototyper og forskellige test være en god vej til afdække usikkerheden
  • Findes der statistik fra lignende opgaver. Typisk relevant i bygningsprojekter

Ingen kommentarer:

Send en kommentar